GAC2500

Một giải pháp hội nghị lý tưởng mang đến một thiết kế hiện đại kết hợp với âm thanh HD và một bộ các tính năng tập trung vào năng suất. GAC2500 dựa trên Android cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và chức năng không được tìm thấy trong điện thoại hội nghị.